KALICI OLMA STRATEJİSİ ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ

İşletmeler sürekli değişen çevre şartları içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu değişim, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmek için sahip olması gereken bilgilerin geçerliliğini her geçen gün azaltmakta, bunun yanı sıra yeni bilgiye sahip olma işletmenin sahip olduğu Pazar payını koruma, artırma ve hatta yeni pazarlara girme açısından önem kazanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında geçerli Devamı…