ÖNGÖRÜLEMEZ DÜNYADA KURUMSAL DAYANIKLILIK

Geleceği öngörmekte zorlanıyoruz, değişim; teknolojide, pazarda, üründe, hizmet şekillerinde, müşteri beklentilerinde ve dolayısıyla iş modellerinde çok hızlı şekilde yaşanıyor. Bu istikrarsız dünyaya VUCA (Volatility-Dalgalanma, Uncertainty-Öngörülmezlik, Complexity-Karmaşıklık, Ambiguity-Muğlaklık) dünyasının belirsizlikleri ile baş etmek için “Çevik ve Dayanıklı” olmak zorundayız. Çünkü çeviklik ve dayanıklılık, kalıcı olmanın anahtarıdır. Kurumların iş sürekliliğini sağlaması, krizlerle Devamı…

DİJİTAL VE ÇEVİK LİDERLİK İLE YENİ İŞ MODELLERİNE UYUM

Hiç kuşku yok ki içinde bulunduğumuz dünya dijitalleşmektedir ve dönüşüm içindedir. İşin geldiği noktayı anlamak için bir örnek verelim; yüzyılın başında kullandığımız içten yanmalı motorları olan tamamen mekanik ilk otomobilleri düşünün, bir de milyonlarca satır yazılım koduna sahip son model bir Ford GT ‘yi. Bu karşılaştırma bile dijitalleşmeye kayıtsız kalamayacağımız Devamı…

EISENHOWER MATRIX

ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower’ın en acil kararların nadiren en önemli kararlar olduğu söylüyor.  Yapılması gereken zamanın doğru yönetilmesi.  Eisenhower yöntemiyle neyin önemli olduğunu ve acil olanı ayırt etmeyi öğrenirsiniz. Masanızda kalan iş ne olursa olsun, Eisenhower yöntemine göre parçalayarak başlayın (modele bakın) ve sonra nasıl devam edeceğinize karar verin.  Devamı…

VERİ ODAKLI LİDERLİK

“In God we trust, All others must bring data.”  Edward Deming. (Tanrı’ya güveniyoruz, diğer herkesin veri getirmesi gerekli.) Veri Odaklı Liderlik (Data-Driven Leadership);  Günümüzde verinin önemi tartışılmaz, bu veriyi kullanarak liderlik etmek şüphesiz şirketleri başarıya götürecektir. 2020 yılına gelindiğinde, dijital dünya her 2 yılda bir, 2 katından fazla bir miktarda veri Devamı…

KALICI OLMA STRATEJİSİ ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ

İşletmeler sürekli değişen çevre şartları içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu değişim, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmek için sahip olması gereken bilgilerin geçerliliğini her geçen gün azaltmakta, bunun yanı sıra yeni bilgiye sahip olma işletmenin sahip olduğu Pazar payını koruma, artırma ve hatta yeni pazarlara girme açısından önem kazanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında geçerli Devamı…

4. SANAYİ DEVRİMİ`NDE 4 LİDER TİPİ

Çeviri-Derleme: İlker Karademir Bir yıl önce, Deloitte ’un Dördüncü Endüstri Devrimi’ne hazır olma durumlarını inceleyen ilk raporunda yer alan C-seviye yöneticilerin % 86’sı, kuruluşlarının Endüstri 4.0 için bir işgücü yaratmakta “yapabildikleri her şeyi” yaptıklarını söyledi. Bu yıl ise yarıdan daha azı (% 47’si) aynı şeyi söyledi. Bu tutumlardaki çarpıcı değişimi Devamı…

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal yönetim, şirketlerin kendi sorumluluklarının farkında, işletmenin devamlılığını sağlayacak, ortakların elde ettiği değerlere karşı işletmenin değerini arttırabilecek ve bunu yaparken de ilişkide olduğu kurum ve kişilerle olan ilişkilerini, etik değerlere uygun prensipler çerçevesinde yürütebilecek bir kavramdır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ‘nin yılında hazırladığı raporda kurumsal yönetim şu şekilde Devamı…