KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal yönetim, şirketlerin kendi sorumluluklarının farkında, işletmenin devamlılığını sağlayacak, ortakların elde ettiği değerlere karşı işletmenin değerini arttırabilecek ve bunu yaparken de ilişkide olduğu kurum ve kişilerle olan ilişkilerini, etik değerlere uygun prensipler çerçevesinde yürütebilecek bir kavramdır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ‘nin yılında hazırladığı raporda kurumsal yönetim şu şekilde Devamı…